Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 15 in /home/teambild/public_html/wp-includes/class-wp.php on line 222

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 15 in /home/teambild/public_html/wp-includes/class-wp.php on line 223
Användarvillkor – Teambild Sweden

Användarvillkor

Dessa villkor är bindande mellan kunden och Teambilds fotografer. Den som använder det digitala bildarkivet godkänner Användarvillkoren genom att logga in med användarnamn och lösenord i databasen på www.teambild.se eller genom att köpa bilder via onlineshop på sidan. Den som agerar på uppdrag av ett företag, garanterar att den har rätt att teckna avtal för företaget.

Villkoren gäller för både enstaka bilder med publiceringsrätt och/eller abonnemang/avtal med nedladdningskonto.

1. Kunden Dessa avtalsvillkor gäller då kunden får tillgång till bilder från teambild.se. Kunden kan få tillgång till bilder genom att ladda ned dem till egen dator. Kunden kan om så önskas få leverans av bilder enligt önskemål efter beställning. För användning av det digitala arkivet tilldelas kunden användarnamn och lösenord. Kunden ansvarar för att användarnamnet och lösenordet inte lämnas vidare till utomstående eller på annat sätt missbrukas. Användarnamn och lösenord är utställt enbart för aktuell person och företag. Kunden kan bli skadeståndsskyldig om tilldelat användarnamn och lösenord används av någon som inte är behörig.  

2. Upphovsrätt Teambilds bilder skyddas av upphovsrättslagen. Upphovsrätten till bilderna övergår inte till kunden utan man erhåller endast en begränsad användningsrätt om inte annat avtalats, i de flesta fall så gäller kallad publiceringsrätt vilket innebär att bilden får publiceras enligt avtalat ändamål.

3. Bilder för privat bruk Bilderna levereras efter godkänd betalning till angiven adress. Bilderna får INTE mångfaldigas eller spridas på något sätt utan Teambild och fotografens tillstånd. Rätten till användning av bilden gäller enbart för privat bruk. Överträdelse av detta medför ALLTID krav på skadestånd.

4. Redovisning av användningen av bilder Kunden förbinder sig att till fotografen eller Teambild lämna fullständig och korrekt redovisning av i vilket sammanhang och hur bilderna används. 

5. Rättigheter och restriktioner Kunden erhåller en ej överlåtbar och icke exklusiv användningsrätt för engångsbruk. Rätten skall utnyttjas senast inom ett år från nedladdningen respektive leveransen. Bilderna får ej överlåtas eller upplåtas, hyras ut, spridas eller mångfaldigas, om annat ej uttryckligen framgår av den avtalade användningsrätten. Kunden är gentemot Teambilds fotografer ansvarig för bildernas publicering och användning i övrigt. Teambild förbehåller sig rätten att vid överträdelser av användningsvillkor och avtal stänga av kund från fortsatt tillgång till det digitala bildarkivet och användning av bilder. 

6. Bearbetning av bilder Bearbetning, manipulation eller annan förändring av bilder – utöver normal redigering, som inte på något sätt förändrar bildens innehåll – eller användning av bild eller del av bild tillsammans med annan bild (montage) och liknande åtgärder, får ej ske utan skriftligt tillstånd från Teambild och dess fotografer. Ansvaret för och eventuella skadeståndskrav med anledning av sådan otillåten användning av bilder åvilar helt kunden.

7. Publicering redaktionell hemsida Om inget avtalats ger publiceringsrätt i tidning eller magasin också kunden rätt att publicera bilden på kundens hemsida utan extra kostnader. Detta gäller dock inte motsatt förhållande, publiceringsrätt endast för hemsida eller annan elektronisk publicering får inte användas i tryckt media.

8. Byline Fotografens namn ska alltid anges och Teambilds namn bör anges vid publicering av bild. För utelämnat fotografnamn eller felaktig byline debiteras avgift enligt på bildmarknaden gällande regler och upphovsrättslagar. 

9. Lagring Bilder som laddas ned från Teambilds arkiv får lagras digitalt men inte för annat ändamål eller längre tid än vad som behövs för den användning som avtalats. Vid återpublicering av bild skall den laddas ned på nytt eller beställas för ny leverans. 

10. Betalningsvillkor För fakturabetalning gäller 20 dagar netto från fakturadatum, fakturering görs av aktuell fotograf och dess företag. Fakturering av nedladdade bilder (om sådant abonnemang är aktuellt) sker en gång i månaden, den 30:e, tidigast 21 dagar efter nedladdning av bild och sker av respektive fotograf och dess företag. För direktbetalning med kort använder vi Paypals system.

11. Cookies Sidan använder cookies, genom att använda och logga in på sidan godkänner man cookies.

12. Datalagring Vi sparar enbart uppgifter för kunduppgifter för att man som användare ska kunna logga in och köpa bilder på Lantbruksbild.se. Vi lämnar aldrig sparade kunduppgifter vidare till tredje part. Du ser vilka uppgifter vi sparat på dina kontouppgifter på ditt konto på sidan.

Teambild Sweden

Micke Fransson 076 825 77 60
Tony Welam 070 666 02 06
Åke Karlsson 070 872 95 55

info@teambild.se

Information